SuperApartament - Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

 

1.  WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz korzystać z apartamentów należących do Hotelarz Konrad Saładucha ul. Konopnickiej 2F 58-540 Karpacz  

 

2. REZERWACJA APARTAMENTU

1. W celu potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązuje się do wpłaty na konto firmy Hotelarz Konrad Saładucha 30% wartości zadatku liczonego od całkowitej ceny za pobyt.

2. W momencie dokonania wpłaty zadatku za rezerwację umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.

3. Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o fakcie anulowania rezerwacji apartamentu.

 

3. NAJEMCA (KLIENT) ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

-   Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w rezerwacji.

-   Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy Hotelarz telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na w rezerwacji , osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.

-   Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

-   Klient zobowiązuje się do zachowania ciszy nocnej obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.

-  Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

-  Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia).

-   Na terenie wszystkich apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

-  Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00. Do godz. 12:00 klient zobowiązany jest opuścić apartament.

-   Klient odbiera i zwraca klucze pracownikowi  firmy „Hotelarz” we Wrocławiu. 

 

3. WYNAJMUJĄCY ZOBOWIAZUJE SIĘ DO:

1. Przekazania kluczy do apartamentu oraz zapewnienia noclegu.

2. Wyposażenia apartamentu zgodnie ze stanem ewidencji wyposażenia.

3. W razie awarii lub sytuacji spowodowanej siłą wyższą zapewnienie apartamentu zastępczego lub zwrotu wpłaconego zadatku.

zwieńczenie kontenera